Tytuł artykułu: Badanie skuteczności płukania filtrów odżelaziających

Autorzy: SIWIEC, T.

Słowa kluczowe: filtry, płukanie filtrów, ekspansja

Streszczenie: Artykuł analizuje zjawiska zachodzące podczas płukania wodą filtrów pospiesznych, oraz wyjaśnia pojęcia takie, jak minimalna prędkość fluidyzacji i ekspansja złoża. W dalszej części scharakteryzowane zostały najważniejsze metody płukania, a więc: płukanie wodą, przedmuchiwanie powietrzem i następujące po nim płukanie wodą, oraz jednoczesne płukanie wodą i powietrzem. Badania wykazały, że najskuteczniejsze jest jednoczesne płukanie wodą i powietrzem, niewiele gorsze przedmuchiwanie powietrzem, a następnie płukanie wodą. Najmniej skuteczne okazuje się płukanie samą wodą. Potwierdzeniem znaczącego wpływu powietrza na efekt płukania są fotografie posklejanych i otoczonych przyklejonymi osadami ziaren złóż wydobytych z filtrów płukanych ze zbyt małą skutecznością.

Cytowanie w stylu APA: Siwiec, T. (2011). Badanie skuteczności płukania filtrów odżelaziających. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 20 (3), 226-236.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Siwiec, 2011), następne powołania: (Siwiec, 2011)

Cytowanie w stylu Chicago: Siwiec, Tadeusz. "Badanie skuteczności płukania filtrów odżelaziających." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 53 ser., vol. 20, nr 3, (2011): 226-236.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Siwiec 2011)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Siwiec_2011_PNIKS, author={Siwiec, Tadeusz}, title={Badanie skuteczności płukania filtrów odżelaziających.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN53/A7/art7.pdf}, year={2011}, volume={20 (3)}, number={53}, pages={226-236}}

Pełny tekst PDF


Go Back